Respectarea drepturilor omului și a statului de drept - valoare fundamentală a Uniunii Europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
122 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-13 12:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.231.14 (180)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (443)
SM ISO690:2012
PÎRŢAC, Grigore; ȚURCANU, Alina. Respectarea drepturilor omului și a statului de drept - valoare fundamentală a Uniunii Europene. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 48-53. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Respectarea drepturilor omului și a statului de drept - valoare fundamentală a Uniunii Europene

Respect of human rights and state of law - the fundamental value of the European Union


CZU: 341.231.14
Pag. 48-53

Pîrţac Grigore, Țurcanu Alina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2019


Rezumat

Uniunea Europeană are un rol dublu în procesul de modernizare al Republicii Moldova. Pe de o parte, Uniunea Europeană este un organism finanțator care impune condiții privind relațiile sale cu țările terțe, în scopul acordării unor beneficii prin susținerea financiară a transformărilor din cadrul societății. Pe de altă parte, Uniunea Euro-peană îndrumă statul spre obținerea calității de membru, lucru ce necesită creare unor stimulente și evaluarea progresului în ceea ce privește implementarea modelelor specifice Uniunii Europene. Respectarea principiilor statului de drept este importantă atât pentru cetăţenii europeni, cât şi pentru cetăţenii Republicii Moldova, pentru iniţiativele de afaceri, pentru inovaţii şi investiţii, care se vor dezvolta cel mai mult aco-lo, unde cadrul instituţional şi legal aderă în totalitate la valorile comune ale Uniunii. Prin urmare, există o relaţie clară între normele statului de drept şi implementarea eficientă a investiţiilor private şi publice

The European Union has a dual role in the modernization process of the Republic of Moldova. On the one hand, the European Union is a funding body that imposes conditions on its relations with third countries in order to provide benefits through the financial support of transformations within society. On the other hand, the European Union guides the state towards membership, which requires the creation of incentives and the assessment of progress in the implementation of EU-specific models. Compliance with the principles of the rule of law is important both for European citizens and citizens of the Republic of Moldova, for business initiatives, for innovation and investment, which will develop most where the institutional and legal framework fully adheres to common values Union. Therefore, there is a clear relationship between rule of law and effective implementation of private and public investment.

Cuvinte-cheie
putere politică, actor politic internațional, instituții democratice, conflicte politice, proces de modernizare, stat de drept, cadrul instituţional,

political power, international political actor, democratic institutions, political conflicts, moderni-zation process, rule of law, institutional framework