Avocatul – cel chemat în ajutor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
221 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-14 12:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.965 (95)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (556)
SM ISO690:2012
HOTCA, Mihai Adrian. Avocatul – cel chemat în ajutor. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 39-47. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Avocatul – cel chemat în ajutor

The lawyer – called for help


CZU: 347.965
Pag. 39-47

Hotca Mihai Adrian12
 
1 Universitatea „Nicolae Titulescu”,
2 Baroul de avocaţi, Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2019


Rezumat

Avocatul este un specialist în drept, chemat în ajutor de către persoanele fizice și juridice care au probleme juridice. Termenul avocat provine din latinescul „advocatus‖ și înseamnă „cel chemat în ajutor”. Avocatul nu poate fi echivalat în niciun caz cu avocatul diavolului, ci este pur și simplu „advocatus‖, adică PROFESIONISTUL care sprijină sau consiliază pe cei aflați în dificultate juridică fie în calitate de petenți, fie de intimați sau pe cei care au alte probleme de natură juridică. Dacă ar fi să facem o paralelă cu instituția „advocatus diaboli‖, care desemnează persoana însărcinată cu cercetarea (investigarea) celor propuși spre canonizare, pentru a fi relevate aspectele negative, am putea spune că, în procesul judiciar modern, procurorul este avocatul Diavolului, iar persoana care asigură apărarea celui investigat este avocatul Domnului (advocatus dei). În prezentul material voi prezenta câteva aspecte relevante referitoare la rolul avocatului în societate

The lawyer is a specialist in law, called for help by individuals and legal entities who have legal issues. The term ―lawyer‖ comes from the Latin "advocatus" and means "the one called for help". The lawyer can not in any case be equated with the lawyer of the devil, but is simply "advocatus", that is, the PROFESSIONALIST who supports or advises those in difficulty as either plaintiffs or intimates or those who have other legal nature. If we were to make a parallel with the „advocatus diaboli‖, which designates the person responsible for the investigation of those proposed for canonization, in order to reveal the negative aspects, we could say that in the modern judicial process the prosecutor is the devil's advocate, and the person who assures the defendant is the lawyer of the Lord ("advocatus dei"). In this paper I will present some relevant aspects regarding the role of lawyer in society.

Cuvinte-cheie
avocat, Apărare, avocatură, drepturi, dreptul la apărare, proces,

lawyer, defense, advocacy, rights, right to defense, process