Personalitatea răspunderii penale în dreptul penal român
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
90 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-14 18:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.1(498) (2)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (685)
SM ISO690:2012
DUVAC, Constantin. Personalitatea răspunderii penale în dreptul penal român. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 25-30. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Personalitatea răspunderii penale în dreptul penal român

Personality of criminal liability in the romanian criminal law


CZU: 343.1(498)
Pag. 25-30

Duvac Constantin12
 
1 Universitatea Româno-Americană, Bucureşti,
2 Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2019


Rezumat

În lucrarea dată se face o analiză generală a definițiilor principiilor de bază ale dreptului penal, propuse de cercetătorii din ramura dreptului. După părerea autorului, pot fi reținute drept principii de bază ale dreptului penal: legalitatea incriminării, legalitatea sancțiunilor de drept penal, infracțiunea – singurul temei al răspunderii penale (al aplicării pedepsei sau măsurilor educative), principiul răspunderii penale subiective, personalitatea răspunderii penale, manifestarea exterioară obiectivă, individualizarea (proporționalitatea) represiunii penale. Dintre aceste principii, în studiul de față se propune analiza doar a personalității răspunderii penale.

In this paper is made a general analysis of the definitions of the basic principles of criminal law, proposed by the readers in the branch of law. In the author's opinion, they can be considered as basic principles of criminal law: the lawfulness of incrimination, the lawfulness of penal sanctions, the offense - the sole ground of criminal liability (punishment or educational measures), the principle of subjective criminal liability, the personality of criminal lia-bility, objective objectivity, individualization (proportionality) of criminal repression. Among these principles, the present study proposes to analyze only the personality of criminal responsibility.

Cuvinte-cheie
dreptul penal, normele penale, principiile de bază a dreptului penal, principiul răspunderii penale subiective, personalitatea răspunderii penale,

criminal law, criminal norms, basic principles of criminal law, principle of subjective criminal liability, personality of criminal liability