Reglementări vizând protecţia stratului de ozon şi lupta contra efectului de seră
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
420 19
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-13 16:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.6:504.06 (3)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (764)
Știința mediului înconjurător (565)
SM ISO690:2012
CEBAN, Cristina; TRIBOI-MIHĂIȚĂ, Cristinel. Reglementări vizând protecţia stratului de ozon şi lupta contra efectului de seră. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 20-24. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Reglementări vizând protecţia stratului de ozon şi lupta contra efectului de seră

Regulations for the protection of the ozone layer and the fight against greenhouse effect


CZU: 349.6:504.06
Pag. 20-24

Ceban Cristina, Triboi-Mihăiță Cristinel
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2019


Rezumat

Datele alarmante privitoare la scăderea nivelului de ozon stratosferic nu puteau să lase indiferentă lumea politică. Consecinţele potenţiale ale diminuării stratului de ozon sunt diversificate şi cu implicaţii ecologice deosebit de mari. In primul rând, diminuarea ozonului determină creşterea cantităţii de raze ultraviolete care ajung la suprafaţa scoarţei terestre şi care afectează vieţuitoarele, mai ales omul. De exemplu, unei creşteri a cantităţii de radiaţii ul-traviolete cu 1%, îi corespunde cu 5% mai multe tumori ale epidermei.

The alarming data on lowering the level of stratospheric ozone could not leave the political world indifferent. The potential consequences of ozone depletion are diversified and with particularly high environmental implica-tions. First, ozone depletion results in an increase in the amount of ultraviolet rays reaching the surface of the earth's crust and affecting the living creatures, especially humans. For example, an increase in the amount of ultraviolet radiation by 1% corresponds to 5% more epidermal tumors.

Cuvinte-cheie
strat de ozon, efect de seră, schimbări climaterice, efect de seră, legislației ecologică,

Regulations for the protection of the ozone layer and the fight against greenhouse effect