Conceptul şi determinarea criminalitatăţii internaţionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
73 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-17 16:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.9 (472)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (469)
SM ISO690:2012
CEBAN, Cristina; POPOVICI, Mihai-Claudiu. Conceptul şi determinarea criminalitatăţii internaţionale. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 14-19. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Conceptul şi determinarea criminalitatăţii internaţionale

The concept and determination of international crime


CZU: 343.9
Pag. 14-19

Ceban Cristina1, Popovici Mihai-Claudiu21
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2019


Rezumat

Criminalitatea apare numai acolo, unde există condiţii. Aceste condiţii se formează în regimul politic, care în puterea doctrinei ideologice alese nu este apt să satisfacă cererile zilnice ale cetăţenilor sau regimul, care nu este apt să ofere astfel de mijloace de realizare a cerinţelor, ca ei să nu recurgă la crimă. Aşadar, domeniul cauzalităţii şi determinantelor criminalităţii rămâne deschis analizei, încercându-se eradicarea acestui fenomen de la rădăcină. Vom putea obţine progrese considerabile „depistând şi tratând cauzele, şi nu simptomele bolii‖.

Crime only occurs where there are conditions. These conditions are formed in the political regime, which in the power of the ideological doctrine chosen is not able to satisfy the daily demands of the citizens or the regime, which is not able to offer such means to fulfill the requirements that they do not resort to the crime. So, the area of causality and the determinants of crime remain open to the analysis, trying to eradicate this phenomenon from the root. We will be able to make considerable progress by "detecting and treating the causes, not the symptoms of the disease".

Cuvinte-cheie
infracțiuni internaționale, rima de genocid, crimele contra umanităţii, crimele de război, crima de agresiune, terorism internaţional, trafic cu stupefiante, traficul cu fiinţe umane, falsificare de monedă, piraterie maritimă,

international crimes, genocide crime, crimes against humanity, war crimes, aggression, interna-tional terrorism, narcotics trafficking, human trafficking, currency counterfeiting, maritime piracy