Probleme actuale ale legislației electorale a Republicii Moldova: dimensiuni politico-juridice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
112 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-08 11:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.8(478) (16)
Lege electorală. Votare. Sisteme electorale (62)
SM ISO690:2012
ARSENI, Alexandru; RUSANDU, Ivan. Probleme actuale ale legislației electorale a Republicii Moldova: dimensiuni politico-juridice. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 192-202. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Probleme actuale ale legislației electorale a Republicii Moldova: dimensiuni politico-juridice

Actual problems of the electoral legislation of the Republic of Moldova: political and legal dimensions


CZU: 342.8(478)
Pag. 192-202

Arseni Alexandru1, Rusandu Ivan2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Rezumat

Poporul suveran își poate exercita dreptul său natural și inalienabil de a legifera delegândul unor reprezentanţi desemnaţi după proceduri electorale. Problema care s-a pus și se pune este de a găsi un mecanism juridico-statal cât mai eficace în a realiza acest scop, fără a atenta la suveranitatea naţională. Practica contemporană constituţională a dat răspuns la această întrebare prin elaborarea și argumentarea sistemelor electorale capabile să nu rupă această legătură dintre suveranitatea naţională și reprezentare. Urmează să elucidăm dacă modificarea sistemului electoral în Republica Moldova se încadrează în această armonie. Totodată, autorii au identificat problemele reglementării juridice a legislației naționale, care constată responsabilitatea pentru falsificarea rezultatelor alegerilor.

The sovereign people can exercise their natural and inalienable right to legislate by delegating them to appointed representatives according to the electoral procedures. The question has remained to find a more effective legal-state mechanism to achieve this goal without addressing national sovereignty. Contemporary constitutional practice has responded to this question by elaborating and arguing electoral systems capable of not breaking the link between national sovereignty and representation. We are going to clarify whether the modification of the electoral system in the Republic of Moldova is actually harmonized. At the same time, the authors identified the problems of the legal regulation of the national legislation, which finds responsibility for falsifying the results of the elections.

Cuvinte-cheie
suveranitate, reprezentare, putere de stat, alegeri, concurent electoral, scrutin, sistem majoritar, sistem proporţional, sistem mixt,

sovereignty, representation, state power, elections, electoral competitor, elections, majority system, proportional system, mixed system