Legalitatea constrângerii juridice - factor de asigurare a securității persoanei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
25 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-10 11:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.1 (468)
Tipuri și forme ale dreptului (455)
SM ISO690:2012
COSTACHI, Gheorghe. Legalitatea constrângerii juridice - factor de asigurare a securității persoanei. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 181-191. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Legalitatea constrângerii juridice - factor de asigurare a securității persoanei

La legalite du contrainte juridique - un facteur d'assurance la securite de la personne


CZU: 340.1
Pag. 181-191

Costachi Gheorghe
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Rezumat

Dreptul și constrângerea sunt două fenomene sociale indisolubil legate între ele. Interacţiunea lor se manifestă sub două aspecte: în primul rând, constrângerea este o trăsătură inerentă a dreptului, în al doilea rând, constrângerea intermediată prin drept devine o constrângere juridică. În articolul de faţă autorul își propune să studieze problema interdependenței dintre drept și constrângerea juridică și să constate în ce măsură constrângerea juridică reprezintă un factor de risc/pericol la adresa securității persoanei.

Le droit et la contrainte sont deux phénomènes sociaux étroitement liés. Leur interaction se manifeste sous deux aspects: premièrement, la contrainte est une caractéristique inhérente du droit, deuxièmement, la contrainte réglementée par la loi devient une contrainte juridique. Dans cet article, l’auteur propose d’étudier le problème de l’interdépendance entre le droit et le contrainte juridique et de déterminer dans quelle mesure la contrainte juridique est un facteur de risque / danger pour la sécurité de la personne.

Cuvinte-cheie
drept, normă juridică, constrângere, constrângere juridică, legalitatea constrângerii, securitatea persoanei,

Mots-clés: droit, norme juridique, contrainte, contrainte légale, légalité de la contrainte, sécurité de la personne