Discursul memoriei în contextul sociocultural contemporan
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
172 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-09 17:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008+316.4+94 (1)
Civilizație. Cultură. Progres (293)
Procese sociale. Dinamică socială (230)
Istoria generală (301)
SM ISO690:2012
,. Discursul memoriei în contextul sociocultural contemporan. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 151-169. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Discursul memoriei în contextul sociocultural contemporan

Memoral disscused in the context of socio-cultural contemporary


CZU: 008+316.4+94
Pag. 151-169

 
Institutul de Istorie
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Rezumat

În articol este abordat rolul memoriei colective, care se confi gurează ca una cardinală în contextul transformărilor pe care le traversăm, or globalizarea, democratizarea, fărâmițarea spirituală și ideologică toate constituie sol fertil pentru fabricarea și alterarea sistemului social al moștenirii negenetice. Sunt examinate concepțiile celor mai redutabili teoreticieni (P. Nora, F.Hartog, L.Febvre, D.Bell etc.), care s-au pronunțat din diferite perspective cu privire la rolul, menirea, funcțiile memoriei ca subiect nu numai de instrumentalizare a trecutului, dar și de proiectare a viitorului. Au fost aduse argumente în vederea adoptării în spațiul național a unor atitudini adecvate cu privire la memoria social-istorică și a prohibiției instrumentării trecutului în scopuri de manipulare a opiniei publice și falsificare a istoriei.

The article discusses the role of collective memory, which is shaped as a cardinal one in the context of the transformations we are going through. However, globalization, democratization, spiritual and ideological fragmentation constitute a fertile groundfor the edification and alteration of the non-genetic heritage’s social system. There are examined the ideas of the most rewarding theoreticians (P. Nora, F. Hartog, L. Feber, D. Bell, etc.), who have expressed in various perspectives on the role, purpose, and functions of memory as a subject not only of past’s instrumentation, but regarding the future design too. The arguments have been presented in order to adopt in the national area some appropriate attitudes regarding the social-historical memory and the prohibition of the past’s instrumentation for purposes of manipulating the public opinion and history falsifying.

Cuvinte-cheie
memorie colectivă, dihotomie memorie- istorie, cultură, mit, simbol,

collective memory, dichotomy memory - history, culture, myth, symbol

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-79057</doi_batch_id>
<timestamp>1590825706</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice</full_title>
<issn media_type='print'>19572294</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>1(179)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Discursul memoriei &icirc;n contextul sociocultural contemporan</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Lidia</given_name>
<surname>Troianowski</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>151</first_page>
<last_page>169</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>