Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
377 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-06 16:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582:633.88(478) (1)
Botanică sistematică (635)
Plante aromatice. Condimente. Plante aleaginoase. Plante colorante. Plante tanante. Plante medicinale (331)
SM ISO690:2012
MÂRZA, Mihail; BURACINSCHI, Natalia; JALBĂ, Angela. Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 140-142. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova

CZU: 582:633.88(478)

Pag. 140-142

Mârza Mihail1, Buracinschi Natalia1, Jalbă Angela2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Mârza, M.V.</dc:creator>
<dc:creator>Buracinschi, N.</dc:creator>
<dc:creator>Jalbă, A.</dc:creator>
<dc:date>2018</dc:date>
<dc:source>Integrare prin cercetare și inovare. () 140-142</dc:source>
<dc:title><p>Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>