Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
378 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-06 16:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582:633.88(478) (1)
Botanică sistematică (635)
Plante aromatice. Condimente. Plante aleaginoase. Plante colorante. Plante tanante. Plante medicinale (331)
SM ISO690:2012
MÂRZA, Mihail; BURACINSCHI, Natalia; JALBĂ, Angela. Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 140-142. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova

CZU: 582:633.88(478)

Pag. 140-142

Mârza Mihail1, Buracinschi Natalia1, Jalbă Angela2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Mârza, M.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Buracinschi, N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Jalbă, A.</creatorName>
<affiliation>Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-142-49-6.</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>582:633.88(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>