Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
376 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-06 16:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582:633.88(478) (1)
Botanică sistematică (635)
Plante aromatice. Condimente. Plante aleaginoase. Plante colorante. Plante tanante. Plante medicinale (331)
SM ISO690:2012
MÂRZA, Mihail; BURACINSCHI, Natalia; JALBĂ, Angela. Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 140-142. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova

CZU: 582:633.88(478)

Pag. 140-142

Mârza Mihail1, Buracinschi Natalia1, Jalbă Angela2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-79044</doi_batch_id>
<timestamp>1660039148</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare și inovare.</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-142-49-6.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihail</given_name>
<surname>Mârza</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Buracinschi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Angela</given_name>
<surname>Jalbă</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>140</first_page>
<last_page>142</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>