Influenta nanoparticulelor de fier asupra creşterii bacteriilor din sol în prezenta trifluralinei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
244 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-06 19:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.64+631.46 (2)
Microbiologie aplicată (253)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (504)
SM ISO690:2012
CHISELIŢĂ, Oleg; SLĂNINĂ, Valerina; BATÎR, Ludmila. Influenta nanoparticulelor de fier asupra creşterii bacteriilor din sol în prezenta trifluralinei. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 109-112. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Influenta nanoparticulelor de fier asupra creşterii bacteriilor din sol în prezenta trifluralinei


CZU: 579.64+631.46
Pag. 109-112

Chiseliţă Oleg, Slănină Valerina, Batîr Ludmila
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019