Degradarea fizică a cernoziomurilor în urma valorificării
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
254 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-28 10:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.458(478) (1)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (524)
SM ISO690:2012
NAGACEVSCHI, Tatiana. Degradarea fizică a cernoziomurilor în urma valorificării. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 105-109. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Degradarea fizică a cernoziomurilor în urma valorificării

CZU: 631.458(478)

Pag. 105-109

Nagacevschi Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019