Influenta preparatului Biovit asupra sistemului simbiotic la unele soiuri de soia
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
74 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-10 00:28
SM ISO690:2012
BÂRSAN, Ana; JIGĂU, Gheorghe; FRUNZĂ, Maria; ARMAŞ, Angela; MORARI, Lilia. Influenta preparatului Biovit asupra sistemului simbiotic la unele soiuri de soia. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 97-101. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Influenta preparatului Biovit asupra sistemului simbiotic la unele soiuri de soia


Pag. 97-101

Bârsan Ana, Jigău Gheorghe, Frunză Maria, Armaş Angela, Morari Lilia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019