Interdisciplinaritatea studiilor europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
152 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-24 18:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.1.02(4) (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1208)
SM ISO690:2012
STRĂUŢIU, Eugen. Interdisciplinaritatea studiilor europene. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 31-39. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Interdisciplinaritatea studiilor europene

The interdisciplinarity of European Studies


CZU: 378.1.02(4)
Pag. 31-39

Străuţiu Eugen
 
Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

Studiile europene reprezintă o direcție de cercetare și o disciplină academică adesea prezentă în curriculumul programelor universitare sub egida domeniului intitulat „Relații internaționale”. Acestea reprezintă o specie de studii de arie situate în aceeași categorie ca studiile americane, studii sud-americane, studii africane, studii asiatice și așa mai departe. Prin însăși natura lor, studiile din arie implică inter-, trans- și multidisciplinaritate, investigând spațiul geopolitic cu instrumente de geografie, istorie, lingvistică, științe politice, drept internațional, economie, studii culturale, studii de securitate etc. La rândul lor, aceste științe se caracterizează prin caracteristici interdisciplinare puternice. Astfel, studiile europene au depășit cu mult percepția limitată a multor cercetători și profesori universitari, care au limitat studiile europene la procesul de integrare europeană și cel mai avansat produs al acesteia - Uniunea Europeană.

The European studies represents a direction of research and an academic discipline often present in the curricula of university programs under the aegis of the domain entitled ”International relations”. They represent a species of Area studies, situated in the same category as American studies, South American studies, African studies, Asian studies, and so on. By their very nature, Area studies involve inter-, trans- and multidisciplinarity, investigating geopolitical space with instruments of geography, history, linguistics, political sciences, international law, economics, cultural studies, security studies, and so on. In their turn, these sciences are characterized by strong interdisciplinary features. Thus, European studies far exceeded the limited perception of many scholars and university professors, limiting the European studies to the European integration process and its most advanced product - the European Union.

Cuvinte-cheie
studii europene, studii de arie, inter-disciplinaritate, multi-disciplinaritate, trans-disciplinaritate.,

European Studies, area studies, inter-disciplinary, multi-disciplinary, transdisciplinary.