Scurte considerații despre leadership autentic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
135 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-15 15:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.46 (45)
Procese sociale. Dinamică socială (245)
SM ISO690:2012
MANEA, Nela. Scurte considerații despre leadership autentic. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 136-142. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Scurte considerații despre leadership autentic

Short consideartions about authentic leadershp


CZU: 316.46
Pag. 136-142

Manea Nela
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

O organizație se dezvoltă atunci când liderii ei reușesc să-și transmită valorile și aceștia sunt acceptați și in-ternalizați de ceilalți angajați ca fiind modul corect de a gândi și de a acționa. Este important ca între lideri și supor-terii lor să se stabilească legături sincere și încrezătoare, bazate pe o serie de valori care sunt reciproce. Leadershipul devine un rezultat al cooperării dintre lider și părțile interesate, în condițiile în care el reușește să construiască o viziune a modului de a-și motiva și accepta punctele de vedere, pentru a le internaliza și a le sprijini.

An organization develops when its leaders succeed to convey their values and these are accepted and internalized by the other employees as being the correct way of thinking and acting. It’s important that between the leaders and their supporters to establish sincere and trusting connections, based on a range of values that are mutual shared. Leadership becomes a result of cooperation between the leader and its stakeholders, under the circumstances in which he succeeds to build up a vision of the nature to motivate and accept their points of view, to internalize and to support them.

Cuvinte-cheie
psihologie, lideri, dezvoltare organizational,

psychology, leadership, organizational development