Procesul formării identității etnice la adolescenții imigranți
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
131 21
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-26 14:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.4 (9)
Psihologie (1017)
SM ISO690:2012
ROȘCA, Tatiana. Procesul formării identității etnice la adolescenții imigranți. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 131-135. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Procesul formării identității etnice la adolescenții imigranți

The process of formation of the ethnic identity of immigrant adolescents


CZU: 159.922.4
Pag. 131-135

Roșca Tatiana
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

Articolul oferă o înțelegere amplă a procesului de formare a identității etnice la adolescenții imigranți. Are ca scop clarificarea conceptelor legate de identitatea etnică, fiind considerată o parte componentă a identității sociale. Scoate în evidență aspectele psihologice implicate in procesul dat, cât și consecințele identității etnice pozitive sau negative asupra comportamentelor, atitudinilor adolescenților imigranți.

The article provides a broad understanding of the process of ethnic identity formation in immigrant adolescents. It aims to clarify the concepts of ethnic identity, being considered a component part of social identity. It highlights the psychological aspects involved in the given process, as well as the consequences of the positive or negative ethnic identity on the behaviors, attitudes of immigrant adolescents.

Cuvinte-cheie
identitate etnică, adolescent, grup dominant, ţara-gazdă, minoritate etnică,

ethnic identity, adolescent, dominant group, host country, ethnic minority