Imaginea de sine la preadolescenți
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
239 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-17 23:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922 (313)
Psihologie (1240)
SM ISO690:2012
DIŢA, Maria; MATRAN, Tatiana. Imaginea de sine la preadolescenți. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 127-131. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Imaginea de sine la preadolescenți

Self-image to preadolescents


CZU: 159.922
Pag. 127-131

Diţa Maria1, Matran Tatiana2
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

Imaginea de sine Imaginea de sine reprezintă un integrator și organizator al vieții psihice a individului, cu rol major în alegerea rolurilor și scopurilor. Descoperirea propriei individualităţi reflectă nevoia profundă a preadoles-centului de a se integra într-o lume care să corespundă aspiraţiilor sale

Self-image is the core of personality formation, it is how we perceive ourselves physically, morally, emotionally, cognitively, spiritually and socially. The discovery of one's own individuality, the building of personal values related to an adult value system, individual socialization reflects the deep need of the preadolescent to inte-grate into a world that corresponds to its aspirations

Cuvinte-cheie
imagine de sine, preadolescent, scopuri, valori, încredere în sine, curaj social,

self-image, preadolescent, goals, values, self-image, confidence, social courage