Rolul artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative ale preşcolarilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
241 18
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-23 15:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2:73/75 (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (633)
Arte plastice (169)
Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă (432)
Pictură (854)
SM ISO690:2012
COJOLEANCĂ, Raluca Elena. Rolul artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative ale preşcolarilor. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 124-126. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Rolul artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative ale preşcolarilor

The role of fine arts in the creative development of preschool children


CZU: 373.2:73/75
Pag. 124-126

Cojoleancă Raluca Elena
 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sf. Andrei" CSEI ―Sf. Andrei, Gura Humorului
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

În grădiniţă, educatorul este cel care trebuie să-l iniţieze pe copil în desen şi pictură. Desenul liber sau tema-tic reprezintă o cale potrivită, de evaluare a personalităţii copilului, a problemelor sale emoţionale, a capacităţilor şi a dificultăţilor sale de a se adapta la mediul şcolar şi social, etc. Dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea autonomiei persoanelor, autonomia ce înlesneşte şi îmbogăteşte relaţiile sociale. Interesul psihologilor şi pedagogilor pentru realizările plastice ale copiilor a fost priori-tar, apreciind că practica desenului angajează puternic capacitatea de observaţie a copilului, contribuind la dezvolta-rea spiritului de observaţie

In kindergarten, the teacher is the one who initiates the child in drawing and painting. Free drawing or thematic one represent a suitable way to evaluate the child's personality, his emotional problems, his capacities and his difficulties in order for him or her to be adaptable to school and social environment, etc. Developing creativity contributes at the enpowering the individuals autonomy that enables and enriches social relations. The interest that the psychologists and teachers showed for the achievements of children regardind plastic arts was a priority, saying that drawing strongly committed children observation ability, contributing to develop the spirit of observation.

Cuvinte-cheie
educaţie, creativitate, mediu şcolar,

educations, creativity, school environment

BibTeX Export

@article{ibn_3014,
author = {Cojuhari, L.B. and Pântea, V.E. and Holban, T.D. and Iarovoi, L.P. and Potîng-Raşcov, V.},
title = {Unele particularităţi ale evoluţiei hepatitei virale C la pacienţii de vârstă tânără şi medie
},
journal = {Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”},
year = {2010},
volume = {11 (3)},
pages = {390-393},
month = {Oct},
abstract = {(EN) Some features of the evolution of viral hepatitis C in patients of young and middle age
To estimate the age as a risk factor of chronic Hepatitis C, the authors used
epidemiological, clinical, laboratory and instrumental methods. Were examined 113 patients,
divided into two study groups: I group - 72 patients with acute hepatitis C virus (HCV) of 19-44
years and group II - 41 patients with acute HCV of 45 - 60 years. 44 convealescents of acute
HCV were observed for 12 months. The results obtained have shown particular progress HCV in patients of young and middle age.},
abstract = {(RO) Pentru estimarea vîrstei ca factor de risc a cronicizării hepatitei virale C, s-au utilizat
metode epidemiolocice, clinice, instrumentale şi de laborator. Au fost examinaţi 113 bolnavi,
divizaţi în 2 loturi de studiu: I lot – 72 pacienţi cu hepatita virală C (HVC) acută de 19-44 ani şi
al II-lea lot – 41 pacienţi cu HVC acută de 45-60 ani. 44 convalescenţi după HVC acută au fost
supravegheaţi timp de 12 luni. Rezultatele obţinute au pus în evidenţă particularităţile evoluţiei
HVC la bolnavii de vârstă tânără şi medie.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/3014},
}