Situaţia epizootologică a helmintozelor la ovine din sectorul particular al raionului Făleşti
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
449 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
619:616.995.1(478) (1)
Științe medicale. Medicină (10853)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (565)
SM ISO690:2012
CERCEL, Ilie, RUSSU, Nicolai. Situaţia epizootologică a helmintozelor la ovine din sectorul particular al raionului Făleşti. In: Medicină veterinară: Lucrări ştiinţifice, 20 septembrie 2019, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2013, Vol.35, pp. 201-204. ISBN 978-9975-64-247-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicină veterinară
Vol.35, 2013
Simpozionul "Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective” consacrat aniversării de 80 de ani de la Înfiinţarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova"
Chişinău, Moldova, 20 septembrie 2019

Situaţia epizootologică a helmintozelor la ovine din sectorul particular al raionului Făleşti

CZU: 619:616.995.1(478)

Pag. 201-204

Cercel Ilie, Russu Nicolai
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

It was studied the epizootic situation of helminthiasis in sheep in the north of the country, over the three seasons: summer, autumn and winter. In this respect the parasitological examination of faeces was made from sheep of different age categories for forecasting and assessing the peak moments of animal infestation with larvae of these parasites.

Cuvinte-cheie
Associated invasion, Helminthiasis, parasitism, sheep