Influence of zinc oxide nanoparticles on productivity and viability of pigmented yeast strain
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
393 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-11 23:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.22 (54)
Microbiologie generală (102)
SM ISO690:2012
EFREMOVA, Nadejda; BESHLIU, Alina; USATYI, Agafia. Influence of zinc oxide nanoparticles on productivity and viability of pigmented yeast strain. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 14-17. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Influence of zinc oxide nanoparticles on productivity and viability of pigmented yeast strain

CZU: 579.22

Pag. 14-17

Efremova Nadejda, Beshliu Alina, Usatyi Agafia
 
Institute of Microbiology and Biotechnology
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019