International Tourism of Moldova and the Problems of its Sustainable Development
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
130 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-20 15:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.48(478)(100) (2)
Turism (212)
SM ISO690:2012
CROTENCO, Irina. International Tourism of Moldova and the Problems of its Sustainable Development. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 95-102. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

International Tourism of Moldova and the Problems of its Sustainable Development

Turismul internațional al moldovei și problemele dezvoltării lui durabile


CZU: 338.48(478)(100)
Pag. 95-102

Crotenco Irina
 
Institute of International Relations of Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Are researched main indicators of international tourism in Moldova. Has been carried out the analysis of the dynamics of inbound and outbound tourism, have been identified the problems of sustainable development of the industry. Are formulated recommendations aimed at improving the situation in the field of tourism in the Republic of Moldova.

Sunt cercetați principalii indicatori ai turismului internațional din Moldova. Este făcută analiza dinamicii tu-rismului de intrare și de ieșire, și identificate problemele dezvoltării durabile a industriei. Sunt formulate recoman-dări pentru îmbunătățirea situației din domeniul turismului în Republica Moldova

Cuvinte-cheie
international tourism, tourism of the Republic of Moldova, sustainable development,

turism internaţional, turism al Republicii Moldova, dezvoltare durabilă