Analiza consumului de produse alimentare de origine animalieră
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
100 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-12 06:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439:637 (3)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (660)
Produse ale animalelor domestice (de curte) și de vânat (136)
SM ISO690:2012
ŞCERBACOV, Elena. Analiza consumului de produse alimentare de origine animalieră. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 91-94. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Analiza consumului de produse alimentare de origine animalieră

Analysis of the animal origin food consumption


CZU: 338.439:637
Pag. 91-94

Şcerbacov Elena
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Consumul de produse alimentare este determinat de prețurile de vânzare, cantitatea produsă, precum și de tradiții și obiceiuri. Lucrarea are drept scop analiza consumului de produse alimentare de origine animalieră pe cap de locuitor, pe calorii și factori nutritivi. În procesul investigației au fost utilizate metodele analizei, sintezei și com-parației, iar baza informațională au constituit-o lucrările recente din domeniu, precum și datele statistice ale BNS. Rezultatele obținute arată că atât în mediul urban, cât și în cel rural consumul de carne și preparate din carne, lapte și produse din lapte, ouă, pește și produse din pește s-a majorat în anul 2017 față de anii precedenți. De asemenea a crescut și consumul de calorii total și consumul de calorii de origine animală în această perioadă în mediul urban și în cel rural. Consumul mai mare de proteine și lipide se datorează creșterii efectivului de păsări, iepuri de casă și caprine în perioada analizată. Creșterea consumului de glucide pe cap de locuitor în perioada analizată s-a produs pe baza creșterii volumului producției obținute de grâu, fructe sămânțoase și sâmburoase, nucifere, pomușoare, struguri de masă, precum și a mierii de albini în cadrul întreprinderilor agricole și gospodăriilor țărănești.

Food consumption is determined by the sales prices, the obtained quantity, and traditions and habits. The paper aims to analyze the animal origin food consumption per capita, on calories and nutrients. The methods of analysis, synthesis and comparison were used in the investigation process, and the recent works in this field, as well as the statistical reports of the NBS formed the informational basis. The results show that in both urban and rural areas the consumption of meat and meat products, milk and milk products, eggs, fish and fish products increased in 2017 compared to previous years. Also, the consumption of total calories and the consumption of animal origin calories in this period increased in urban and rural areas. Higher protein and lipid consumption is due to the increase of poultry, rabbits and goats during the analyzed period. The increase of the carbohydrates consumption per capita was based on the rise of the production volume of wheat, seed orchards and orchards stone fruits, walnut, berry, table grapes and honey in agricultural enterprises and peasant farms

Cuvinte-cheie
consum, produse alimentare, calorii, proteine, lipide, glucide,

consumption, foods, calories, proteins, lipids, carbohydrates.