On Data Infrastructure in E-Government System
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
24 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351:004.65 (1)
Activități specifice administrației publice (427)
Date (39)
SM ISO690:2012
GRECU, Mihai; DATEL, Vratislav. On Data Infrastructure in E-Government System. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 82-88. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

On Data Infrastructure in E-Government System

Infrastructura datelor în sistemul E-guvernare


CZU: 351:004.65
Pag. 82-88

Grecu Mihai1, Datel Vratislav2
 
1 Information Society Development Institute, S.E.,
2 DATAB
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Electronic governance is the use of information and communication technology to improve the activities of public sector organizations and to communicate government with citizens and businesses. It is a public service system in which the traditional service delivery model is replaced by a new one based on Information Technology solutions. The new governance model –e-Governmente is based on a modern approach to public services and trans-parent and unitary communication between government institutions. The provision of on-line services involves cooperation between several public entities. This cooperation is possible when interoperability between data, business processes and services within these administrations is ensured in a common, coherent and integrated information space. The paper addresses the issue of establishing in the e-Government system of the Republic of Moldova of the public data infrastructure that will allow the efficiency of the governance activities, the provision of complex, high quality electronic services in a modern, transparent, interoperable framework.

Guvernarea electronică este utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor în scopul de a îmbunătăți ac-tivitățile organizațiilor din sectorul public și comunicarea guvernării cu cetățenii și businessul. Ea reprezintă un sistem de servicii publice în care modelul tradițional de furnizare a serviciilor este înlocuit cu unul nou bazat pe soluții de Tehnologia Informației. Noul model de guvernare –e-Guvernarea are la bază o abordare modernă a servi-ciilor publice și o comunicare transparentă și unitară dintre instituțiile guvernamentale. Furnizarea de servicii on-line implică o cooperare între mai multe entități publice. Această cooperare este po-sibilă atunci când este asigurată interoperabilitatea dintre date, business-procese și servicii din cadrul acestor admi-nistrații într-un spațiu informațional comun, coerent și integrat. Lucrarea abordează problema constituirii în sistemul de e-Guvernare din Republica Moldova a infrastructurii de date publice care să permită eficientizarea activităților guvernării, furnizarea de servicii electronice complexe, de înaltă calitate, într-un cadru modern, transparent, interoperabil.

Cuvinte-cheie
e-governance, interoperability, data infrastructure, data models,

e-guvernare, interoperabilitate, infrastructură de date, modele de date