Analiza deciziei nr. 11/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru soluționarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) din codul de procedură penală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
135 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-15 11:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.1:347.99(498) (1)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (685)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (502)
SM ISO690:2012
MATIC, Andreea Elena. Analiza deciziei nr. 11/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru soluționarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) din codul de procedură penală. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 37-40. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Analiza deciziei nr. 11/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru soluționarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) din codul de procedură penală

Analysis of decision no. 11/2018 the high Court of Cassation and justice for the solution of rights relating to the legal nature of the 10-day time referred to in article 318 paragraph (12) of the code of criminal procedure


CZU: 343.1:347.99(498)
Pag. 37-40

Matic Andreea Elena
 
Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

În prezentul articol ne propunem să analizăm conținutul Deciziei nr. 11/12.09.2018 dată de Înalta Curte de Casație și Justiție din România pentru dezlegarea unor chestiuni de drept și anume „dezlegarea de principiu a urmă-toarei probleme de drept: care este natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) din Codul de procedură penală, dacă este un termen de decădere sau de recomandare.” [1] În prima parte a articolului ne propunem să analizăm conținutul și natura juridică a hotărârilor preliminare, apoi chestiunea specifică de drept procesual penal dedusă judecății Înaltei Curți de Casație și Justiție și la final, scurte de concluzii referitoare la modul de soluționare a problemei privind natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) din Codul de procedură penală.

In this article we aim to analyze the content of Decision no. 11 / 12.09.2018 issued by the High Court of Cassation and Justice of Romania for the dissolution of certain legal issues, namely "the principle of the following legal issue: what is the legal nature of the 10-day term stipulated by art. 318 par. (12) of the Code of Criminal Procedure, if it is a time limit for revocation or recommendation." In the first part of the article we propose to analyze the content and the legal nature of the preliminary rulings, then the specific question of criminal procedural law deduced from the High Court of Cassation and Justice, and short conclusions about how to solve the problem of the legal nature of the 10 day deadline provided by art. 318 par. (12) of the Code of Criminal Procedure.

Cuvinte-cheie
hotărâre prealabilă, dezlegarea unei probleme de drept, Înalta Curte de Casație de Justiție, aplicarea unitară a legii, termen de recomandare, termen de decădere, admisibilitatea cererii,

prior decision, resolution of a problem of law, High Court of Cassation, the uniform law enforcement, term of reference, withdrawal period, the admissibility of the request