Noile culori ale Constituției Republicii și cantonului Geneva
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
118 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 09:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.4(494) (1)
Constituții. Adunări legislative (144)
SM ISO690:2012
CHIRINCIUC, Galina. Noile culori ale Constituției Republicii și cantonului Geneva. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 24-26. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Noile culori ale Constituției Republicii și cantonului Geneva

Les nouvelles couleurs de la Constitution de la République et du canton de Genève


CZU: 342.4(494)
Pag. 24-26

Chirinciuc Galina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Noua Constitu-ție a Republicii și cantonului Geneva asigură, în special, o protecție mai lărgită a drepturilor omului decât la nivel federal. Constituția introduce noi drepturi și precizează facilitarea justițiabilă a acestora. Noutățile principale ale textului constituțional sunt următoarele:extinderea listei drepturilor fundamentale; modificarea drepturilor politice; prelungirea termenului legislaturii pentru Parlament (Le Grand Conseil), Executiv (le Conseil d'État) și autorități locale, aceasta va încuraja financiar fuzionarea comunelor.

Il assure notamment une protection plus étendue des droits humains qu’au niveau fédéral. Il introduit de nouveaux droits et en précise d’autres, facilitant ainsi leur justiciabilité. Les nouveautés principales de ce texte sont les suivantes: l'extension de la liste des droits fondamentaux; des modifications des droits politiques; l'allongement de la législature pour le Grand Conseil, le Conseil d'État et les autorités communales; elle passera de quatre à cinqans un encouragement financier aux fusions de communes.

Cuvinte-cheie
stat, referendum, drepturi şi libertăţi fundamentale, evaluare periodică universală, dreptul la mobilitate,

l’Etat, referendum, droits et libertés fondamentaux, l’Examen périodique universel, droit à la mobilité