Măsurile alternative privaţiunii de libertate prin prisma standardelor internaţionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
131 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-08 14:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.49:343.847 (1)
Drept penal internațional (82)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (113)
SM ISO690:2012
PRODAN, Svetlana. Măsurile alternative privaţiunii de libertate prin prisma standardelor internaţionale. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 10-14. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Măsurile alternative privaţiunii de libertate prin prisma standardelor internaţionale

Alternative measures of the deprivation of freedom in accordance with international standards


CZU: 341.49:343.847
Pag. 10-14

Prodan Svetlana
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Existenţa fenomenului infracţionalităţii face ca statul să reacţioneze la el prin politica sa penală. Modalităţile de reacţie penală pot fi diferite. Acestea pot duce la mărirea numărului de condamnări, creşterea recidivei etc. sau, dimpotrivă, să contribuie la menţinerea calităţilor omeneşti ale persoanei, deşi e infractor. La aplicarea pedepselor privative de libertate se bazează pe ideea că individul se va reţine de la săvârşirea infracţiunii din frica de a fi privat de propria libertate.

The existence of the crime phenomenon makes the state to react to it through its criminal policy. Ways of criminal reaction can be different. These may increase the number of convictions, increase relapse, etc. or, on the contrary, to contribute to maintaining the person's human qualities, although he is a criminal. When applying custodial sentences, it is based on the idea that the individual will retain from committing the offense in the fear of being deprived of his own freedom.

Cuvinte-cheie
dreptul internaţional, fenomenul infracţionalităţii, măsurile alternative privaţiunii de liber-tate, sancţiuni comunitare, tratamentul deţinuţilor, tratamentul persoanelor faţă de care au fost aplicate sancţiuni comunitare,

international law, crime phenomenon, alternative measures to deprivation of liberty, community sanctions, treatment of prisoners, treatment of persons against whom have been applied community sanctions