Exercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea valorilor mobiliare în legislația Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
37 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-22 16:41
SM ISO690:2012
ROŞCA, Nicolae. Exercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea valorilor mobiliare în legislația Republicii Moldova. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice. 8-9 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 126-129. ISBN 978-9975-142-50-2..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 8-9 noiembrie 2018

Exercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea valorilor mobiliare în legislația Republicii Moldova


Pag. 126-129

Roşca Nicolae
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019