Aspectele securităţii alimentare a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
17 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
51.778(478) (1)
Matematică (738)
SM ISO690:2012
ŞCERBACOV, Elena. Aspectele securităţii alimentare a Republicii Moldova. In: Vector European. 2018, nr. 1, pp. 60-63. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Aspectele securităţii alimentare a Republicii Moldova

The food security aspects of the Republic of Moldova


CZU: 51.778(478)
Pag. 60-63

Şcerbacov Elena
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2019


Rezumat

Securitatea alimentară are două aspecte: social- economic și politico-economic. Caracteristicile generale ale securității alimentare la nivel național sunt: accesul fizic al produselor alimentare, posibilitatea economică de achiziționare a produselor, calitatea alimentației, independența alimentară, acces sigur la aliment și dezvoltarea stabilă. Competitivitatea are un impact direct asupra securității alimentare deoarece doar produsele alimentare calitative pot satisface necesitățile consumatorilor, în caz contrar aceștia vor procura produse de import. De aceea este necesar de a spori competitivitatea produselor autohtone pentru a evita insecuritatea alimentară.

Food security has two aspects: socio-economic and political-economic. The general characteristics of the food security at the national level are: physical access to foods, the economic possibility of purchasing products, food quality, food independence, safe access to foods and stable development. Competitiveness has a direct impact on food security because only quality foods can meet the needs of consumers, otherwise they will buy import products. Therefore, it is necessary to increase the competitiveness of domestic products in order to avoid food insecurity.

Cuvinte-cheie
accesul fizic al produselor alimentare, competitivitate, dezvoltare stabilă, securitate alimentară, siguranţă alimentară,

physical access to foods, Competitiveness, stable development, food security, Food safety