Asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor în legislaţia românească
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
271 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 09:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.3/.7(498) (2)
Infracțiuni împotriva statului (643)
Infracțiuni împortiva libertăților fundamentale, împotriva drepturilor omului (1393)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (2429)
Infracțiuni împotriva persoanei (3622)
SM ISO690:2012
BUNECI, Petre; BUNECI, Bogdan. Asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor în legislaţia românească. In: Vector European. 2018, nr. 1, pp. 10-16. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor în legislaţia românească

Ensuring the protection of crime victims in romanian legislation


CZU: 343.3/.7(498)
Pag. 10-16

Buneci Petre, Buneci Bogdan
 
Universitatea Ecologică Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2019


Rezumat

În articol este efectuată analiza diferitelor categorii de victime, cum ar fi: victimele terorismului, violenţei psihologice, violenţe bazate pe gen, sexuale, psihologice – emoţionale, violenţelor ce sunt săvârşite asupra unor persoane ce au relaţii apropiate etc. În același rând sunt prezentate măsurile asigurării protecţiei victimelor infracţiunilor în legislația românească, care ar include: informarea acestora, consilierea psihologică a victimelor, asistenţă juridică a acestora pentru realizarea drepturilor în cadrul procedurilor judiciare, precum şi mecanismul de protecţie a victimelor prin compensarea financiară de către stat.

This article deals with the analysis of different categories of victims, as follows: the terrorism victims, victims of psychological violence, gender-based violence, sexual, psychological and emotional, violence's committed upon some persons being in kin relationship, etc. In this context are presented measures to ensure the protection of victims of crime in the Romanian legislation, which would include: the informing of the victims, the psychological conciliation of the victims, the providing the juridical support to victims aiming at the rights realization of these in the framework of the juridical procedures, also, the victims protection mechanism by the state financial compensation

Cuvinte-cheie
infracţiune, violenţa psihologică, victimele infracţiunii, protecţia victimelor infracţiunilor, compensaţia financiară, asistenţă juridică, consiliere psihologică,

violation, psychological violence, violation victims, violation victims protection, financial compensation, juridical support, psychological conciliation