Aspecte privind câmpul informațional al Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
316 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-18 05:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[070+659.3](478) (3)
Ziare. Presă. Jurnalism (357)
Publicitate. Informare. Relații cu publicul (229)
SM ISO690:2012
LESCU, Mihail. Aspecte privind câmpul informațional al Republicii Moldova. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. 8-9 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 158-161. ISBN 978-9975-142-48-9..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 8-9 noiembrie 2018

Aspecte privind câmpul informațional al Republicii Moldova


CZU: [070+659.3](478)
Pag. 158-161

Lescu Mihail
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2019