Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
465 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-06 18:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
63(478)(092) (58)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (3667)
SM ISO690:2012
FURDUI, Teodor; GĂINĂ, Boris; BARBACAR, Nicolae. Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2012, nr. 1(24), p. 158. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461

Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani

CZU: 63(478)(092)
Pag. 158-158

Furdui Teodor1, Găină Boris2, Barbacar Nicolae3
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-7863</doi_batch_id>
<timestamp>1596994278</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>1(24)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Teodor</given_name>
<surname>Furdui</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Boris</given_name>
<surname>Găină</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Nicolae</given_name>
<surname>Barbacar</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>158</first_page>
<last_page>158</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>