Fenomenul migraţiei în eneoliticul final din Europa de Sud-Est
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
84 0
SM ISO690:2012
SÎRBU, Ghenadie; SÎRBU, Livia. Fenomenul migraţiei în eneoliticul final din Europa de Sud-Est. In: Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI. 17 mai 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2019, p. 20. ISBN 978-9975-149-07-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI 2019
Sesiunea "Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie"
Chișinău, Moldova, 17 mai 2019

Fenomenul migraţiei în eneoliticul final din Europa de Sud-Est


Pag. 20-20

Sîrbu Ghenadie12, Sîrbu Livia12
 
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2019