Efficacy of Interferonfree treatment for patients with chronic hepatitis C virus
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
208 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-30 08:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-002-085 (5)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1004)
SM ISO690:2012
MUNTEAN, Valeria; ŢURCANU, Adela; TCACIUC, Eugen. Efficacy of Interferonfree treatment for patients with chronic hepatitis C virus. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 147-150. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Efficacy of Interferonfree treatment for patients with chronic hepatitis C virus

Eficacitatea tratamentului interferon-free în hepatita cronică virală C

Эффективность лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С без интерферона


CZU: 616.36-002-085
Pag. 147-150

Muntean Valeria, Ţurcanu Adela, Tcaciuc Eugen
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2019


Rezumat

The new direct-acting antiviral agents (DAA) have revolutionised the treatment of patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection. With the development of new potent DAA and the approval of different DAA combinations, cure rates of HCV infection of >90% are achievable for almost all HCV genotypes and stages of liver disease. Currently available DAA target different steps in the HCV replication cycle, in particular the NS3/4A protease, the NS5B polymerase, and the NS5A replication complex. Treatment duration varies between 8 and 24 weeks depending on the stage of fibrosis, prior treatment, HCV viral load, and HCV genotype. Ribavirin is required only for some treatment regimens and may be particularly beneficial in patients with cirrhosis. Conclusion: With the new, almost side effect-free DAA treatment options chronic HCV infection became a curable disease

Noii agenți antivirali cu acțiune directă (DAA) au revoluționat tratamentul pacienților cu infecție cronică cu virusul hepatitei C (VHC). Odată cu dezvoltarea DAA potențială nouă și aprobarea diferitelor combinații DAA, ratele de vindecare ale infecției cu HCV de >90% sunt realizabile pentru aproape toate genotipurile VHC și stadiile bolii hepatice. DAA disponibilă în prezent vizează diferite etape ale ciclului de replicare a HCV, în special proteaza NS3/4A, polimeraza NS5B și complexul de replicare NS5A. Durata tratamentului variază între 8 și 24 de săptămâni, în funcție de stadiul fibrozei, tratamentul anterior, încărcătura virală VHC și genotipul VHC. Ribavirina este necesară numai pentru unele regimuri de tratament și poate fi deosebit de benefică la pacienții cu ciroză. Concluzie: Cu noua opțiune de tratament DAA, aproape fără efecte secundare, infecția cronică cu HCV a devenit o boală curabilă

Новые противовирусные препараты прямого действия (DAA) произвели революцию в лечении пациентов с хронической инфекцией вирусом гепатита C (HCV). С разработкой нового мощного DAA и одобрением различных комбинаций DAA, уровни излечения инфекции HCV >90% достижимы для почти всех генотипов HCV и стадий заболевания печени. Доступные в настоящее время DAA нацелены на различные стадии цикла репликации HCV, в частности протеазу NS3 / 4A, полимеразу NS5B и комплекс репликации NS5A. Продолжительность лечения варьируется от 8 до 24 недель в зависимости от стадии фиброза, предшествующего лечения, вирусной нагрузки ВГС и генотипа ВГС. Рибавирин необходим только для некоторых схем лечения и может быть особенно полезным у пациентов с циррозом печени. Заключение: с новыми, почти без побочных эффектов вариантами лечения DAA хроническая инфекция HCV стала излечимой болезнью.

Cuvinte-cheie
viral hepatitis C, direct-acting antiviral agents, DAA, treatment,

hepatita virală C, agenți antivirali cu acțiune directă, DAA, Tratament,

вирусный гепатит С, противовирусные препараты прямого действия, DAA, лечение