Aspecte teoretice despre definirea obiectivelor și rezultatelor proiectelor și programelor în administrația publică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
144 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-27 15:13
SM ISO690:2012
TOMA, Alexandru. Aspecte teoretice despre definirea obiectivelor și rezultatelor proiectelor și programelor în administrația publică. In: Teoria şi practica administrării publice. 17 mai 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2019, pp. 116-120. ISBN 978-9975-3240-4-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2019
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 17 mai 2019

Aspecte teoretice despre definirea obiectivelor și rezultatelor proiectelor și programelor în administrația publică

Theoretical aspects regarding the definition of objectives and results of projects
and programs in public administration

Теоретические аспекты определения задач и результатов проектов и программ в
публичном управлении


Pag. 116-120

Toma Alexandru
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2019


Rezumat

The top issue in this paper relates the theoretical aspects about defining of objectives and results of the projects and the programs in public administration. Also, the author explained the primordially of the academic research in this area.

Cuvinte-cheie
Public administration, project, program, defining of objectives, defining of the results