Consideraţii privind noţiunea de interfaţă politico-administrativă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
453 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-21 11:50
SM ISO690:2012
POPOVICI, Angela; POPOVICI, Corneliu. Consideraţii privind noţiunea de interfaţă politico-administrativă. In: Teoria şi practica administrării publice. 17 mai 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2019, pp. 53-57. ISBN 978-9975-3240-4-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2019
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 17 mai 2019

Consideraţii privind noţiunea de interfaţă politico-administrativă

Considerations on the notion of political-administrative interface

Соображения по поводу понятия административно-политического
интерфейса


Pag. 53-57

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
 
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2019


Rezumat

This article examines the different approaches to the notion of political-administrative interface in sociology, political science and administrative science. As a complex reality, the politicaladministrative interface is the critical link of the democratic system. Through the politicaladministrative interface, we understand the very close collaboration space between high elected officials and senior civil servants. The complexity of the political-administrative interface relations in a democratic regime is due to several factors, such as the structural and functional variables, of course, but also the conjuncture factors.

Cuvinte-cheie
political-administrative interface, civil servants, democratic system, politicaladministrative relations, compromise, elected officials