Prezentarea generală a indicațiilor și contraindicațiilor pentru transplantul hepatic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
243 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-20 08:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-089.843 (12)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1004)
SM ISO690:2012
PÎRVU, Victor; HOTINEANU, Adrian; TARAN, Natalia; IVANCOV, Grigore; TOACĂ, Inesa; BUGA, Diana; PELTEC, Angela. Prezentarea generală a indicațiilor și contraindicațiilor pentru transplantul hepatic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 96-99. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Prezentarea generală a indicațiilor și contraindicațiilor pentru transplantul hepatic

Overview of the indications and contraindications for liver transplantation

Показания и противопоказания к трансплантации печени


CZU: 616.36-089.843
Pag. 96-99

Pîrvu Victor, Hotineanu Adrian, Taran Natalia, Ivancov Grigore, Toacă Inesa, Buga Diana, Peltec Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2019


Rezumat

Transplantul hepatic este singura opțiune definitivă de tratament pentru pacienții cu insuficiență hepatică acută sau cronică ireversibilă. În ultimele patru decenii, transplantul de ficat s-a dezvoltat dintr-o abordare experimentală, cu o mortalitate foarte ridicată, până la o procedură aproape de rutină, cu rate bune de supraviețuire pe termen scurt și lung. În acest articol am avut ca scop scoaterea în evidență a principalelor indicații și contraindicații actualizate privind transplantul hepatic. Este arătat modul în care evaluarea unui candidat și listarea pentru transplant trebuie efectuată într-un cadru multidisciplinar. Includerea în lista de așteptare, timpul și alocarea de organe sunt factori cruciali pentru a obține rezultate bune pentru recipient pe de o parte dar și selectarea corespunzătoare a donatorilor în moarte cerebrală pe de altă parte. Transplantul hepatic de la donator în viață este din ce în ce mai solicitat cu creșterea vădită a numărului de pacienți pe listele de așteptare în întreaga lume.

Liver transplantation is the only definitive treatment option for patients with acute or chronic irreversible hepatic impairment. In the last four decades, liver transplantation has developed from an experimental approach, with very high mortality, to a near-routine procedure with good short and long-term survival rates. This article had aimed to highlight the main indications and updated contraindications at the current stage of liver transplantation. It shows how a candidate’s evaluation and transplantation listing should be done in a multidisciplinary setting. Waiting time and organ allocation are crucial factors for achieving good results for the recipient on the one hand, but also the proper selection of donors in brain death on the other. Liver transplantation from the living donor is increasingly required, with the apparent increase in the number of patients on waiting lists worldwide.

Трансплантация печени является единственным радикальным вариантом лечения для пациентов с необратимой острой или хронической печеночной недостаточностью. За последние четыре десятилетия трансплантация печени превратилась из экспериментального метода лечения с очень высокой смертностью в почти рутинную процедуру с хорошими показателями краткосрочной и долгосрочной выживаемости. Эта работа освещает основные показания и противопоказания на современном этапе трансплантации печени. Обследование реципиента и определение показаний к пересадки печени является задачей междисциплинарной команды. Самым важным аспектом является своевременное и правильное распределение донорских органов в зависимости от особенностей донора и реципиента. На сегодняшний день растёт потребность в трансплантации органов от живого донора реципиенту, так как увеличивается и количество пациентов в листе ожидания.

Cuvinte-cheie
transplant hepatic, indicații, contraindicaţii,

liver transplantation, indication, contraindications,

пересадка печени, показания, противопоказания