Reabilitarea pacienților cu ciroză hepatică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
415 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-07 19:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-004-02-092-07-008.341.1 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1131)
SM ISO690:2012
ISTRATI, Valeriu; ANDREEV, Vasilie; ŢÎBÎRNĂ, Ion; BEZU, Ghenadie. Reabilitarea pacienților cu ciroză hepatică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 73-77. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Reabilitarea pacienților cu ciroză hepatică

Rehabilitation of the patients with hepatic cirrhosis

Реабилитация больных с циррозом печени


CZU: 616.36-004-02-092-07-008.341.1
Pag. 73-77

Istrati Valeriu, Andreev Vasilie, Ţîbîrnă Ion, Bezu Ghenadie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 28 mai 2019


Rezumat

În articol, la nivel științific contemporan, sunt elucidate epidemiologia, etiologia, patogenia, clasificarea, tabloul clinic cu variante și stadii de evoluție, complicațiile, diagnosticul, inclusiv diagnosticul diferențial, măsurile de reabilitare în condiții de staționar și de ambulatoriu (profilaxia acutizărilor), incapacitatea de muncă atât temporară, cât și de lungă durată până la stabilirea gradului dizabilității și capacității de muncă în ciroză hepatică.

The article treats, on a contemporary scientific level, the problems of incidence, causes, pathogenesis, classification and the clinical picture with variants and stages of development, complications, outcomes but also diagnosis including the differential one – all these in the diseases of internal organs, of the skeletal and muscular systems and of the connective tissues. The work also examines the rehabilitation measures in the hospital and ambulatory conditions (prevention of complications), the problems of disability – temporary or long – term and determining the degree of limited potentialities and working capacities with hepatic cirrhosis.

В статье, на современном научном уровне, отражены вопросы распространенности, причин, патогенеза, классификации, клиники со стадиями течения и осложнений, исхода, диагностики, в том числе и дифференциальной, реабилитационных мероприятий в больничных и поликлинических (профилактика обострений) условиях, нетрудоспособности как временной, так и продолжительной вплоть до определения степени ограничения возможностей и трудоспособности при циррозе печени.

Cuvinte-cheie
ciroza hepatică, etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic, reabilitare, incapacitate de muncă,

hepatic cirrhosis, etiology, pathogenesis, clinical, Diagnosis, rehabilitation, employment,

цирроз печени, этиология, патогенез, клиника, диагностика, реабилитация, нетрудоспособность