Funcțiile biologice ale factorului de necroză tumorală alfa
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
324 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-04 09:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.21:612.119:615.27/.28 (1)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (449)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (485)
Medicamentele potrivit acţiunii lor principale (245)
SM ISO690:2012
CHIŞLARU, Svetlana. Funcțiile biologice ale factorului de necroză tumorală alfa. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 69-73. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Funcțiile biologice ale factorului de necroză tumorală alfa

Biological functions of tumor necrosis factor alpha

Биологические функции фактора некроза опухоли альфа


CZU: 577.21:612.119:615.27/.28
Pag. 69-73

Chişlaru Svetlana
 
Spitalul Clinic Municipal nr. 2 „Sf.Arhanghel Mihail“
 
Disponibil în IBN: 28 mai 2019


Rezumat

Factorul de necroză tumorală alfa, citochină cu acţiune proinflamatorie pronunțată, prezintă numeroase funcţii în organism. Prin inducerea apoptozei celulelor morfologic modificate (neoplazice, infectate cu viruși sau paraziți), factorul de necroză tumorală alfa are un rol important în protecția organismului uman împotriva infecției şi a neoplaziilor. Cu toate acestea, actualmente încă nu este cunoscută integral funcția acestei citochine în organism.

The tumor necrosis factor alpha, cytokine with major proinflammatory action, has multiple functions in the human organism. By inducing apoptosis of morphologically modified cells (neoplastic, virus or parasitic infected), tumor necrosis factor alpha plays an important role in protecting the human organism against infection and neoplasia. However, the function of this cytokine in the human organism is not yet fully known.

Фактор некроза опухоли-альфа, цитокин с выраженным провоспалительным действием, выполняет многочисленные функции в организме. Индуцируя апоптоз морфологически модифицированных клеток (опухолевых, инфицированных вирусом или паразитами), фактор некроза опухоли-альфа играет важную роль в защите организма от инфекций и новообразований. Однако, в настоящее время функция этого цитокина в организме еще полностью не изучена.

Cuvinte-cheie
factor de necroză tumorală alfa, citochină, antiinflamator, infecţie, neoplazie,

tumor necrosis factor alpha, cytokine, proinflammatory, infection, neoplasia,

фактор некроза опухоли-альфа, цитокин, противовоспалительный, инфекция, новообразование

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Chişlaru, S.</creatorName>
<affiliation>Spitalul Clinic Municipal nr. 2 „Sf.Arhanghel Mihail“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Funcțiile biologice ale factorului de necroză tumorală alfa</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0011</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>factor de necroză tumorală alfa</subject>
<subject>citochină</subject>
<subject>antiinflamator</subject>
<subject>infecţie</subject>
<subject>neoplazie</subject>
<subject>tumor necrosis factor alpha</subject>
<subject>cytokine</subject>
<subject>proinflammatory</subject>
<subject>infection</subject>
<subject>neoplasia</subject>
<subject>фактор некроза опухоли-альфа</subject>
<subject>цитокин</subject>
<subject>противовоспалительный</subject>
<subject>инфекция</subject>
<subject>новообразование</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>577.21:612.119:615.27/.28</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-05-27</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Factorul de necroză tumorală alfa, citochină cu acţiune proinflamatorie pronunțată, prezintă numeroase funcţii &icirc;n organism. Prin inducerea apoptozei celulelor morfologic modificate (neoplazice, infectate cu viruși sau paraziți), factorul de necroză tumorală alfa are un rol important &icirc;n protecția organismului uman &icirc;mpotriva infecției şi a neoplaziilor. Cu toate acestea, actualmente &icirc;ncă nu este cunoscută integral funcția acestei citochine &icirc;n organism.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The tumor necrosis factor alpha, cytokine with major proinflammatory action, has multiple functions in the human organism. By inducing apoptosis of morphologically modified cells (neoplastic, virus or parasitic infected), tumor necrosis factor alpha plays an important role in protecting the human organism against infection and neoplasia. However, the function of this cytokine in the human organism is not yet fully known.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Фактор некроза опухоли-альфа, цитокин с выраженным провоспалительным действием, выполняет многочисленные функции в организме. Индуцируя апоптоз морфологически модифицированных клеток (опухолевых, инфицированных вирусом или паразитами), фактор некроза опухоли-альфа играет важную роль в защите организма от инфекций и новообразований. Однако, в настоящее время функция этого цитокина в организме еще полностью не изучена.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>