Particularitățile sindromului Burnout în activitatea asistenților medicali
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
427 54
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-08 19:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942:614.253.3 (1)
Psihologie (1833)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (567)
SM ISO690:2012
COMERZAN, Alina. Particularitățile sindromului Burnout în activitatea asistenților medicali. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 64-68. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Particularitățile sindromului Burnout în activitatea asistenților medicali

The particularities of Burnout syndrome in medical assistance activity

Особенности синдрома эмоционального выгорания в деятельности среднего медицинского персонала


CZU: 159.942:614.253.3
Pag. 64-68

Comerzan Alina
 
Spitalul Clinic Municipal nr. 2 „Sf.Arhanghel Mihail“
 
Disponibil în IBN: 28 mai 2019


Rezumat

Sindromul Burnout reprezintă o stare avansată de epuizare fizică, emoțională şi psihică, generată de stresul de la locul de muncă, care poate diminua activitatea, performanțele persoanei afectate şi conduce chiar la pierderea capacităţii de muncă, totală sau parțială. Acest sindrom este răspândit în special în rândul asistenţilor medicali. Activitatea de recuperare fiind una destul de dificilă, astfel, afectând indirect calitatea activității organizaționale, întrucât asistenții medicali ce suferă de acest flagel manifestă, involuntar, indiferență la locul de muncă și incapacitate de a activa. În cadrul cercetării s-a depistat că 60,6% dintre asistenții medicali au manifestat sindromul Burnout. În urma implementării experimentului nivelul ridicat al sindromului Burnout a fost redus la o cotă medie și chiar scăzută.

Burnout syndrome is an advanced stage of stress in the workplace and may cause total or permanent inability to resume work, is a state of physical, emotional and mental exhaustion, which recovery is heavy, thus indirectly affecting the quality of organizational activity, the nurses suffering this syndrome show indifference to the workplace and incapacity to work. Research has found that 60,6% of nurses have experienced Burnout syndrome. Following the experiment, the high level of Burnout syndrome was reduced to an average and even low level.

Синдром эмоционального выгорания представляет собой позднюю стадию стресса, связанного с работой, которая может вызвать полную или постоянную неспособность возобновить работу, это состояние физического, эмоционального и психического истощения, когда трудно восстановиться, что косвенно влияет на качество организационной деятельности. Средний медицинский персонал, который страдает этим синдромом проявляет равнодушие на работе и неспособность концентрироваться. Исследование показало, что у 60,6% среднего медицинского персонала был выявлен синдром эмоционального выгорания. После внедрения эксперимента высокий уровень синдрома выгорания снизился до среднего и даже низкого уровня.

Cuvinte-cheie
Burnout, asistenți medicali, epuizare, oboseala, Ardere,

burnout, nurses, exhaustion, fatigue, burning,

синдрома эмоционального выгорания, средний медицинский персонал, истощение, усталость, сжигание