Dislipidemiile în asociere cu alți factori de risc în pancreatita cronică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
222 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-02 15:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.37-002.2-036.12-06 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1012)
SM ISO690:2012
BUGAI, Rodica; DJAMAN, Cristina; ŢÎBÎRNĂ, Ion; FEGHIU, Maria; CHIŞLARU, Svetlana; PANFIL, Ludmila. Dislipidemiile în asociere cu alți factori de risc în pancreatita cronică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 41-44. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Dislipidemiile în asociere cu alți factori de risc în pancreatita cronică

Dislipidemias in association with other risk factors in chronic pancreatitis

Дислипидемии в сочетании с другими факторы риска в хроническом панкреатите


CZU: 616.37-002.2-036.12-06
Pag. 41-44

Bugai Rodica1, Djaman Cristina2, Ţîbîrnă Ion1, Feghiu Maria1, Chişlaru Svetlana2, Panfil Ludmila2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 2 „Sf.Arhanghel Mihail“
 
Disponibil în IBN: 28 mai 2019


Rezumat

Studiul a fost unul prospectiv și a inclus 30 de pacienți cu pancreatită cronică (PC), tratați în secţia de gastroenterologie a SCM ,,Sf. Arh. Mihail”, la care s-a evaluat statusul lipidic în raport cu alți factori de risc. Rezultatele au demonstrat că dislipidemiile, exprimate prin hipercolesterolemie (72,7%) și hipertrigliceridemie (81,8%) sunt mai frecvente la pacienții cu PC formă latentă, fiind asociate cu un consum mai mare și mai îndelungat de alcool, preponderent la bărbați, și cu dereglări alimentare, prin consum exagerat de lipide și glucide, și valori mai mari ale IMC și a circumferinței taliei, preponderent la femei.

The study was prospective and included 30 patients with chronic pancreatitis (CP) treated in the gastroenterology department of MCH ,,Sf. Arh. Mihail”, in which the lipid status was evaluated in relation to other risk factors. The results demonstrated that dyslipidemias, expressed by hypercholesterolemia (72,7%) and hypertriglyceridemia (81,8%), are more common among patients with latent form of CP associated with a high dose and a long alcohol consumption, predominantly among men, and with food disorders through excessive consumption of lipids and carbohydrates, higher BMI and waist circumference, predominantly among women.

Было проведено проспективное исследование, которое включило 30 пациентов с хроническим панкреатитом (ХП), получавших лечение в отделении гастроэнтерологии ГКБ ,,Св. Арх. Михаил”, у которых был проанализирован липидный статус в ассоциации с другими факторами риска. Результаты показали, что дислипидемии, которые проявились гиперхолестеринемией (72,7%) и гипертриглицеридемией (81,8%), чаще встречаются у пациентов с латентной формой ХП, ассоциированные с высокой дозой и более длительным употреблением алкоголя, преимущественно у мужчин, и с нарушениями питания, из-за чрезмерного потребления липидов и углеводов, и более высокими значениями ИМТ и окружности талии, преимущественно у женщин.

Cuvinte-cheie
pancreatită cronică, dislipidemii,

chronic pancreatitis, dyslipidemias,

хронический панкреатит, дислипидемии