Dezvoltarea pomilor altoiţi de măr produşi la containere în funcţie de metoda de altoire şi portaltoii folosiţi
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
84 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-07 17:40
SM ISO690:2012
CUCU, Ghenadie. Dezvoltarea pomilor altoiţi de măr produşi la containere în funcţie de metoda de altoire şi portaltoii folosiţi. In: Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Vol. 16, 26 septembrie 2008, Chisinau. Chisinau, Republic of Moldova: CE UASM, 2008, pp. 61-64. ISBN 978-9975-64-127-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor
Vol. 16, 2008
Simpozionul "Agricultura modernă-realizări şi perspective"
Chisinau, Moldova, 26 septembrie 2008

Dezvoltarea pomilor altoiţi de măr produşi la containere în funcţie de metoda de altoire şi portaltoii folosiţi


Pag. 61-64

Cucu Ghenadie
 
Institutul de Pomicultură
 
Disponibil în IBN: 27 mai 2019


Rezumat

There are investigated apple variety Idared grafted on the rootstocks M 9 and MM 106. The reserch work was accomplished on the field of Rescarch Institute of Fruit Growing (Chisinau). As results was establshed the influence of the grafting method and used rootstocks on container tree growing till their plant on orchards.

Cuvinte-cheie
Pomiculture, variety, Rootstocks, graft