Instituția probatoriului penal privit prin prisma principiului egalității armelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
12 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.12 (105)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (573)
SM ISO690:2012
ŞLICARI, Ion. Instituția probatoriului penal privit prin prisma principiului egalității armelor. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2019, nr. 3(123), pp. 247-255. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Instituția probatoriului penal privit prin prisma principiului egalității armelor

The institution of criminal evidentary support in terms of respecting the principle of equality of arms


CZU: 343.12
Pag. 247-255

Şlicari Ion
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 mai 2019


Rezumat

Obiectul prezentului studiu îl constituie analiza instituției probatoriului penal ca element de bază și central al urmăririi penale, modalitatea și subiecții implicați în procesul de administrare a probatoriului, precum și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, analizate prin prisma respectării principiului egalității armelor.

The purpose of this study is to analyze the institution of criminal evidentiary support as the basic and central element of the criminal prosecution, the way and subjects involved in the process of evidence administration, as well as the procedural guarantees provided by the Criminal Procedure Code and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, analyzed in terms of respecting the principle of equality of arms.

Cuvinte-cheie
probe, probatoriu, organ de urmărire penală, Apărare, egalitatea armelor,

proofs, evidentiary support, prosecution body, defense, arms equality