Referendumul republican consultativ inițiat de către Președintele Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
233 18
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 09:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.573(478) (1)
Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ (225)
SM ISO690:2012
COBÎȘENCO, Ion. Referendumul republican consultativ inițiat de către Președintele Republicii Moldova. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2019, nr. 3(123), pp. 179-184. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Referendumul republican consultativ inițiat de către Președintele Republicii Moldova

Republican consultative referendum initiated by the president of the Republic of Moldova


CZU: 342.573(478)
Pag. 179-184

Cobîșenco Ion
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 mai 2019


Rezumat

Acest articol reprezintă un studiu detaliat al referendumului național consultativ, care poate fi organizat de Președintele Republicii Moldova. Referendumul este cel mai important procedeu de intervenţie a poporului suveran la putere. Această instituţie a fost cercetată în detalii de doctrină, încercându-se de-a lungul timpului să fie evidenţiate toate aspectele pozitive şi negative în scopul de a-l face un adevărat pilon al democrației. Codul electoral al Republicii Moldova prevede patru tipuri de referendumuri naţionale, acestea fiind: referendumul pentru revizuirea Constituţiei, referendumul legislativ, referendumul pentru demiterea Preşedintelui şi referendumul consultativ. Cel din urmă este unicul care are caracter facultativ, celelalte fiind obligatorii. În cele ce urmează vom analiza doar ultimul tip de referendum – cel consultativ.

This article is a detailed study of national consultative referendum to be held by the President of the Republic of Moldova. The referendum is the most important method of intervention of the sovereign people in power. This institution has been thoroughly researched by doctrine, attempting over time to highlight all positive and negative aspects in order to make it a true pillar of democracy. The Electoral Code of the Republic of Moldova provides four main types of national referendums: referendum on the revision of the Constitution, legislative referendum, referendum on the dismissal of the President and consultative referendum.

Cuvinte-cheie
referendum, referendum național consultativ, referendum inițiat de către Președintele Republicii Moldova, decret prezidențial, probleme de interes naţional, probleme ce nu pot fi supuse referendumului republican, controlul constituționalității,

referendum, national consultative referendum, referendum initiated by President of the Republic of Moldova, presidential decree, issues of national interest, the problems that can not be subject to the Republican referendum, the constitutionality control