Directed synthesis at mycelial fungi producers of hydrolase
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
28 0
SM ISO690:2012
CILOCI (DESEATNIC), Alexandra. Directed synthesis at mycelial fungi producers of hydrolase. In: Microbial Biotechnology. Ediția 2, 9-10 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2014, pp. 33-41. ISBN 978-9975-4432-8-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Microbial Biotechnology
Ediția 2, 2014
Conferința "Microbial Biotechnology"
Chișinău, Moldova, 9-10 octombrie 2014

Directed synthesis at mycelial fungi producers of hydrolase


Pag. 33-41

Ciloci (Deseatnic) Alexandra
 
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2019


BibTeX Export

@article{ibn_72615,
author = {Vornic, V. and Ciobanu, L.I. and Matveev, S.V.},
title = {<p>Cercetările arheologice din anul 2016 &icirc;n așezarea de tip S&acirc;ntana de Mureș-Cherniakhov de la Ecaterinovca-Ialpugeni-Valea Jeparului</p>},
journal = {Revista Arheologică},
year = {2018},
volume = {14 (2)},
pages = {96-107},
month = {Dec},
abstract = {(EN) <p>The archaeological object Ecaterinovca-Ialpugeni-Valea Jeparului represents the first settlement with traces of dwelling from the Roman Age known until now, that intersects Upper Trajan&rsquo;s Wall in the south territory between the rivers Prut and Dniester, thus having a special scientific importance. The authors are publishing materials discovered in 2016 based on soil surface findings as well as two survey sections with a total surface of 32 sqm. The remnants of a surface construction together with a segment of a small ditch have been found and partially uncovered, two Roman coins, a bronze thread with silver pencil, several other bronze items, fragments of iron knives, three tiles, two fragments of glass vessels, as well as numerous ceramic fragments originating from locally made items, either handmade or at potter&rsquo;s wheel, but also Roman imported amphorae.</p>},
abstract = {(RO) <p>Obiectivul arheologic Ecaterinovca-Ialpugeni-Valea Jeparului reprezintă prima așezare cu urme de locuire din epoca romană cunoscută p&acirc;nă acum, care se intersectează cu Valul lui Traian de Sus din sudul spaţiului pruto-nistrean, av&acirc;nd astfel o &icirc;nsemnătate științifică aparte. Autorii publică materialele recuperate &icirc;n anul 2016 at&acirc;t prin periegheze, c&acirc;t și &icirc;n perimetrul a două secțiuni-sondaje cu suprafața totală de 32 m.p. Аu fost identificate și parțial dezvelite resturile unei construcții de suprafață și un segment de șanț mic alăturat și descoperite două monede romane, un nit de bronz cu gămălia de argint, alte c&acirc;teva piese de bronz, fragmente de cuțite de fier, trei cute de gresie, două fragmente de vase de sticlă, precum și mai multe fragmente ceramice provenind de la vase lucrate pe plan local &ndash; modelate cu m&acirc;na sau la roata olarului, dar și de la amfore romane de import.</p>},
abstract = {(RU) <p>Археологический памятник Екатериновка-Ялпужень-Валя Жепарулуй является первым известным нам поселением позднеримского периода, которое пересекается с Верхним Траяновым Валом, поэтому он представляет особое научное значение. Авторы публикуют материалы, обнаруженные в результате археологических разведок и ограниченных раскопок (два шурфа общей площадью в 32 кв.м) 2016 г. на этом поселении. Были идентифицированы и частично раскопаны остатки наземной конструкции и часть рва около него. Найдены две римские монеты, бронзовая заклепка с серебряной головкой, несколько бронзовых изделий, фрагменты железных ножей, три бруска из песчаника, два фрагмента стеклянных кубков, а также фрагменты характерной для культуры Сынтана де Муреш-Черняхов лепной, гончарной и импортной керамики (римских амфор).</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/72615},
keywords = {south of the area between the rivers Prut and Dniester, Upper Trajan’s Wall, settlement of type Sântana de Mureş-Cherniakhov, Roman coins., sudul spațiului pruto-nistrean, Valul lui Traian de Sus, așezare de tip Sântana de Mureș-Cherniakhov, monede romane., Пруто-Днестровского междуречья, Верхний Траянов Вал, поселение культуры Сынтана де Муреш-Черняхов, римские монеты.}
}