Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referință
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
18 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
745/749.01(478) (1)
Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă (81)
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin. Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referință. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 1(52), pp. 127-135. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461

Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referință

Decorative arts in the republic of moldova in the post-war period: reference points


CZU: 745/749.01(478)
DOI: 10.5281/zenodo.2908198
Pag. 127-135

Spînu Constantin
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2019


Rezumat

The author carried out extensive archival and factological investigations in the field of decorative and applied arts from years 1944 to 2018. As a result, the main stages and points of reference regarding the process of initiation and development of representative creation genres are being outlined. There are highlighted plasticians, being analyzed their contribution to the creation and development of decorative and apllied arts as a component part of national culture

Autorul a desfășurat ample investigații de ordin arhivistic și factologic în domeniul artelor decorative și celor aplicate în Republica Moldova din perioada 1944–2018. Ca rezultat, au fost delimitate principalele etape și puncte de referință privind procesul de inițiere și dezvoltare a genurilor reprezentative de creație în domeniu. Sunt evidențiați plasticienii și analizată contribuția lor la constituirea și dezvoltarea artelor decorative și aplicate ca parte componentă a culturii naționale..  

Cuvinte-cheie
decorative and applied art, development stages, one-of-a-kind work, mass product, tapestry, ceramics, glass, batik, metaphor, symbol,

artă decorativă și aplicată, etape de dezvoltare, operă unicat, produs în serie, tapiserie, ceramică, sticlă, batik, metaforă, simbol