Implementation of partnerships in public administration
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
101 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.712 (15)
Activități specifice administrației publice (534)
SM ISO690:2012
MYTNIK, Alesya. Implementation of partnerships in public administration. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), pp. 136-139. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5/2(329) / 2019 / ISSN 1810-309X

Implementation of partnerships in public administration

Реализация партнерских взаимоотношений в публичном администрировании


CZU: 351.712
Pag. 136-139

Mytnik Alesya
 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2019


Rezumat

The article discusses the priority areas of partnership relations between the state, science, education and business in the innovation sector. The ways of improving the organizational support of governance of innovative projects in the format of publicprivate partnership at the regional level are proposed.

В статье рассмотрены приоритетные направления партнерских взаимоотношений, возникающие между субъектами публичного администрирования на региональном уровне. Предложены пути совершенствования организационного обеспечения государственного управления инновационными проектами в формате государственно-частичного партнерства на региональном уровне

Cuvinte-cheie
innovative development, regional level, state, business, science, education, public-private partnership, public state management authority of innovative projects,

региональный уровень, государство, бизнес, наука, государственно-частное партнерство