Wine production from local varieties of grapes in microwinery conditions
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
33 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.2:634.85(478) (1)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (176)
Viticultură. Viță de vie. Vii (230)
SM ISO690:2012
CODREAN(SCLIFOS), Aliona; COVACI, Ecaterina; STRATAN, Alexandra. Wine production from local varieties of grapes in microwinery conditions. In: Journal of Engineering Science. 2019, nr. 1, pp. 106-113. ISSN 2587-3474.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Science
Numărul 1 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Wine production from local varieties of grapes in microwinery conditions

Producerea vinului din soiuri locale de struguri în condiţii de microvinificaţie


CZU: 663.2:634.85(478)
DOI: 10.5281/zenodo.2640054
Pag. 106-113

Codrean(Sclifos) Aliona, Covaci Ecaterina, Stratan Alexandra
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 mai 2019


Rezumat

In the paper there has been studied the process of wine making from local grape varieties: Feteasca White, Feteasca, Regala, Feteasca Neagra, Rara Neagra, in conditions of microvinification. Wine raw materials were obtained with the involvement of a dynamic process of alcoholic fermentation from the varieties harvested in different regions of the Republic of Moldova. It has been established that the obtained wine material meets the requirements of the normative documents. The organoleptic characteristics of the red and white wines produced from the local varieties in the micro winery of the Technical University of Moldova are specific to each grape variety and they are of the highest quality

În lucrare a fost cercetat procesul de fabricare a vinurilor din soiuri de struguri locale: Feteasca albă, Fetească, Regală, Fetească Neagră, Rară Neagră, în condiţii de microvinificaţie. Din soiurile recoltate în diferite regiuni ale Republicii Moldova s-au obţinut vinuri materie primă cu implicarea unui proces dinamic al fermentaţiei alcoolice. S-a constatat, că materialul vinicol obţinut corespunde exigenţelor documentelor normative. Caracteristicile organoleptice ale vinurilor roșii și albe obţinute din soiurile locale în secţia de microvinificaţie a Universităţii Tehnice a Moldovei sunt specifice fiecărui soi de struguri, de cea mai înaltă calitate.

Cuvinte-cheie
variety, Must, white and red wines, physical-chemical indices, alcoholic fermentation, control, temperature, sugar content,

soiuri, must, Vin, indicatori fizico-chimici, fermentaţie alcoolică, control, temperatură, conţinut de zahăr