Calculul unor integrale definite de la funcții trigonometrice cu ajutorul teoriei reziduurilor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
128 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-03 22:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.53/.53 (1)
Analiză (148)
SM ISO690:2012
NOGAI, Livia. Calculul unor integrale definite de la funcții trigonometrice cu ajutorul teoriei reziduurilor. In: Interuniversitaria. Ediția 11, Vol.1, 20 mai 2015, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2015, pp. 70-73. ISBN 978-9975-50-169-9..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1, 2015
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 20 mai 2015

Calculul unor integrale definite de la funcții trigonometrice cu ajutorul teoriei reziduurilor


CZU: 517.53/.53
Pag. 70-73

Nogai Livia
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 8 mai 2019


Rezumat

In this paper we discuss the possibility of reducing the definite integral of some trigonometric functions to a complex integral of a rational function. The complex in-tegral can be computed using the general theory of residues. We present some examples with detailed explanations.

Cuvinte-cheie
trigonometric functions, definite integral, complex integral, Singular point, residues