Developing tailored clothing for children with special needs
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
25 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
687.131-056.26 (1)
Industria îmbrăcămintei, confecții. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică (20)
SM ISO690:2012
DANILA, Victoria. Developing tailored clothing for children with special needs. In: Journal of Engineering Science. 2019, nr. 1, pp. 61-64. ISSN 2587-3474.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Science
Numărul 1 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Developing tailored clothing for children with special needs

Dezvoltarea îmbrăcămintei pentru copii cu nevoi speciale


CZU: 687.131-056.26
DOI: 10.5281/zenodo.2640039
Pag. 61-64

Danila Victoria
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 mai 2019


Rezumat

This article provides an analysis of the development clothing systems effectiveness that are tailored to preventive interventions for premature babies. An analysis of the clinical trials conducted has been framed in a contemporary development model that emphasizes the role of clothing and its requirements for the characteristics of premature babies. The products used suggested that positive outcomes could be understood in terms of improving the development pathways associated with parental sensitivity and their participation in intensive care of children. The conceptually described products have all the features recommended to premature babies depending on the degree of gestation.

Articolul oferă o analiză a eficacităţii sistemelor de îmbrăcăminte adaptate intervenţiilor preventive pentru copiii prematuri. O analiză a studiilor clinice efectuate a fost încadrată într-un model de dezvoltare modernă, care subliniază rolul îmbrăcămintei și cerinţele acesteia pentru dezvoltarea copiilor prematuri. Produsele utilizate au sugerat, că rezultate pozitive ar putea fi obţinute prin asociere cu sensibilitatea parentală și participarea lor la îngrijirea intensivă a copiilor. Produsele descrise conceptual au toate caracteristicile recomandate copiilor prematuri în funcţie de gradul de gestaţie.

Cuvinte-cheie
clothes for baby, preterm birth, intervention effectiveness, developmental mechanisms,

haine pentru bebeluși, naştere prematură, eficacitate de intervenţie, mecanisme de dezvoltare